Rafinacja

Oferujemy możliwość rafinacji wszystkich przedmiotów wykonanych ze stopów srebra lub złota o zawartości powyżej 40 % metalu szlachetnego, opiłków, sztućców, biżuterii, styków, amalgamatów, azotanów, lutów itp…
Czas realizacji od 7 do 14 dni roboczych. Srebro i złoto uzyskane w procesie rafinacji ma czystość 99.9 % i oddawane jest w postaci granulatu fabrycznego.